…, kad jeigu išmokome tartis ir susitarti su socialiniais partneriais… | 2009-10-20

„Labai pagarbiai vertinu visų pirma įvairius socialinius partnerius – profesines sąjungas, verslo asociacijas, asociacijas, kurios jungia pagyvenusius žmones ar neįgaliuosius, – su kuriais nuo vasaros vidurio išmokome labai efektyviai kalbėtis, tartis ir, manau, susitarti. Esu įsitikinęs, kad jeigu išmokome tartis ir susitarti su socialiniais partneriais, išmoksime tartis ir susitarti ir su parlamentine opozicija, todėl aš kviečiu kur kas gilesniam ir platesniam sutarimui ir susitarimui.“

Šaltinis

Nacionalinis susitarimas paverstas pelenais /2010-09-29/


Comments are closed.